calendar tag arrow download print
datapublicatie
27 januari 2020

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel

De indicator laat het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel zien a) per universiteit, b) per hoofdgebied en c) per functiecategorie.


Inhoudelijke toelichting
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel kent een grote variatie tussen de universiteiten. Zo is het aandeel bij de TU Delft (TUD), Universiteit Maastricht (UM) en TU Eindhoven (TU/e) twee keer zo groot als bij de Vrije universiteit (VU). Bij de TUD, TU/e en UM bedraagt het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel iets meer dan de helft van het WP (53,7 tot 55,8%). Bij de Open Universiteit is het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel het kleinst, namelijk 19,9%. De achterliggende detailcijfers laten zien dat het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (fte) tussen 2003 en 2018 gestegen is van 19,8 tot 40,3%.

Bij alle hoofdgebieden is het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) tussen 2003 en 2018 toegenomen. Bij Techniek is het aandeel buitenlands personeel het grootst, namelijk iets meer dan de helft (53,6%). Bij hoofdgebied Recht is het aandeel buitenlands WP het kleinst, namelijk 23%.

Ook in alle functiecategorieёn is sprake van een toename in het aandeel buitenlands WP tussen 2003 en 2018. Hoe hoger de functie, hoe lager het aandeel buitenlands WP. Onder Promovendi is het aandeel buitenlands WP dan ook het grootst. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.