calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel

datapublicatie
29 september 2023
internationaal personeel universiteit Wetenschap
Welk percentage van het wetenschappelijk personeel binnen Nederlandse universiteiten is afkomstig uit het buitenland? En welk aandeel heeft buitenlands wetenschappelijk personeel per wetenschapsgebied en functiecategorie? In deze datapublicatie delen we de cijfers van Universiteiten van Nederland (UNL).

In het kort

  • De cijfers van Nederlandse universiteiten laten groei zien in het aandeel wetenschappelijk personeel met buitenlandse afkomst.
  • Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel is het grootst binnen het wetenschapsgebied Techniek.
  • Hoe hoger het functieniveau, hoe lager het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel.

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel binnen Nederlandse universiteiten

Inhoudelijke toelichting
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) kent een grote variatie tussen de universiteiten. Zo is het aandeel bij de TU Delft (TUD), Universiteit Maastricht (UM) en TU Eindhoven (TU/e) het grootst (54,8 tot 60,1%). Bij de Open Universiteit (OU) is dit aandeel met 23,2% het kleinst. 
 

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel binnen wetenschapsgebieden

Inhoudelijke toelichting
Bij alle wetenschapsgebieden is het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) tussen 2003 en 2022 toegenomen. Bij het gebied Techniek is het aandeel buitenlands personeel het grootst, namelijk iets meer dan de helft (57,4%). Bij het gebied Recht is het aandeel buitenlands WP het kleinst, namelijk 26,4%.
 

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel binnen functiecategorieën

Inhoudelijke toelichting
Binnen alle functiecategorieën is er sprake van een toename in het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) tussen 2007 en 2022. Hoe hoger het functieniveau, hoe lager het aandeel buitenlands WP. Onder hoogleraren is het aandeel buitenlands WP dan ook het kleinst.