calendar tag arrow download print
datapublicatie
04 december 2020

Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel

De indicator laat het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel zien a) per universiteit, b) per hoofdgebied en c) per functiecategorie.


Inhoudelijke toelichting
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel kent een grote variatie tussen de universiteiten. Zo is het aandeel bij de TU Delft (TUD), Universiteit Maastricht (UM) en TU Eindhoven (TU/e) het grootst (55,1 tot 57,5%). Bij de Vrije universiteit (VU) is dit aandeel met 19,2% het kleinst. 

Bij alle hoofdgebieden is het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) tussen 2003 en 2019 toegenomen. Bij Techniek is het aandeel buitenlands personeel het grootst, namelijk iets meer dan de helft (55,4%). Bij hoofdgebied Recht is het aandeel buitenlands WP het kleinst, namelijk 24,2%.

Ook in alle functiecategorieёn is sprake van een toename in het aandeel buitenlands WP tussen 2003 en 2019. Hoe hoger de functie, hoe lager het aandeel buitenlands WP. Onder Promovendi is het aandeel buitenlands WP dan ook het grootst. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.