calendar tag arrow download print
datapublicatie
04 december 2020

Ontwikkeling buitenlands personeel en herkomstlanden

De indicator laat de ontwikkeling van het aandeel buitenlandse wetenschappelijk personeel (WP) ten opzichte van het totale WP zien, en de verdeling van het buitenlandse WP over (groepen van) landen van herkomst.


Inhoudelijke toelichting
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) is in de loop van de jaren gegroeid, van 19,8% in 2003 tot 41,9% 2019. Deze groei is te zien bij alle universitaire functiecategorieën, bij alle universiteiten en bij alle gebieden. 

Het grootste aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel is afkomstig uit Europa, 60% van het totaal. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.