calendar tag arrow download print
datapublicatie
27 januari 2020

Ontwikkeling buitenlands personeel en herkomstlanden

De indicator laat de ontwikkeling van het aandeel buitenlandse wetenschappelijk personeel (WP) ten opzichte van het totale WP zien, en de verdeling van het buitenlandse WP over (groepen van) landen van herkomst.


Inhoudelijke toelichting
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel (WP) is in de loop van de jaren gegroeid, van 19,8% in 2003 tot 40.3% 2018. Deze groei is te zien bij alle universitaire functiecategorieën, bij alle universiteiten en bij alle gebieden. 

Het grootste aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel is afkomstig uit Europa, 63% van het totaal. Als we kijken naar landen dan komt een belangrijk deel uit de buurlanden België en Duitsland. De grootste stijger in het aandeel buitenlands WP tussen 2003 en 2016 is het Midden-Oosten, op enige afstand gevolgd door Zuid-Europa, Turkije, India, China en Aziё. Voor België, Oost-Europa, Afrika, Indonesiё, Japan en Oceanië is er sprake van een afname van het aandeel buitenlands WP.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.