calendar tag arrow download print
De wetenschap staat op het punt om ingrijpend te veranderen. We hebben veel te verliezen, want de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs staan al lange tijd aan de mondiale top. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap.

Hoe kunnen we in het hoger onderwijs een balans terugbrengen die recht doet aan het belang van zowel het onderzoek en als het onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. We laten mensen aan het woord uit de universiteiten, de universitair medische centra en hogescholen. Zij delen hun ervaringen over hoe die balans te behouden. Hoe ontsnap je aan de verleiding om uitsluitend te gaan voor de productie van wetenschappelijke artikelen die voor jou als wetenschapper bijdragen aan je naam, faam en carrière? Hoe geef je ondanks de publicatiedruk voldoende aandacht aan onderwijstaken? In dit debat gaan we op zoek naar de manieren waarop onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk kunnen versterken.  

Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.

Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur. Academiegebouw Universiteit Utrecht. Domplein 29, 3512 JE  Utrecht. 

Debatprogramma
Over deze vragen gaan direct betrokkenen, deskundigen en publiek in gesprek op maandag 28 oktober. Hoe zorgen we voor een gezonde balans? Daarover buigen we ons in dit debat. Met vertegenwoordigers uit diverse hoeken van het universitaire veld blikken we vooruit op de toekomst van onderwijs & onderzoek.

Meer informatie