calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Balans en synergie van onderwijs en onderzoek

2810

19:00 - 21:00 Academiegebouw, Universiteit Utrecht
Image
College Maastricht
Door maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee veranderende behoeften op het gebied van onderzoek en onderwijs, staat de wetenschap voor nieuwe uitdagingen. Al lange tijd behoren de Nederlandse wetenschap en hoger onderwijs tot de mondiale top, wat veel kansen biedt, maar ook verantwoordelijkheid meebrengt. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie debatten over hoe we de wetenschap toekomstbestendig kunnen maken.

Hoe vinden we in het hoger onderwijs een balans die recht doet aan het belang van zowel onderzoek als onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. Met vertegenwoordigers uit diverse hoeken van het hoger onderwijsveld - de universiteiten, de universitair medische centra, hogescholen, bestuurders en studenten - gaan we in gesprek over hoe we kunnen zorgen dat onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk versterken. De sprekers delen hun ervaringen over het bewaken van een gezonde balans, met daarbij oog voor verschillende waarden en belangen. Er zijn al veel mooie stappen gezet; nu is het zaak om die lijn voort te zetten. Hoe kunnen we de voorliggende kansen zoveel mogelijk benutten en ook nieuwe kansen creëren? 

Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.

Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur. Academiegebouw Universiteit Utrecht. Domplein 29, 3512 JE  Utrecht.