calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

How to guide the Metaverse?

Wordt live gestreamd

1805

13.00-14.00 uur Pakhuis de Zwijger & online

Foto: Unsplash

Image
Schilderen met een VR bril op
De ontwikkelingen rond de Metaverse zijn pril en liggen nog grotendeels open. Dat biedt een unieke kans om de ontwikkelingen te begeleiden op een manier die als maatschappelijk publieke waarden geborgd kunnen worden. Het is belangrijk de dialoog daarover vroegtijdig te starten. Bij immersieve technologieën gaat het immers in potentie om ingrijpende economische en juridische effecten, om fundamenteel veranderende sociale relaties, maar ook om persoonlijke lichamelijke en psychische gevolgen. Hoe kan deze dialoog het beste vorm kan krijgen? Coördinator Mariëtte van Huijstee gaat 18 mei in gesprek tijdens de PublicSpaces conferentie in Pakhuis de Zwijger.

Wat:  Een dialoog over de Metaverse tijdens de Public Spaces Conferentie 2022
Waar: Pakhuis de Zwijger & via livestream
Wanneer: 18 mei 2022 13.00-14.00 uur

Programma:

Aan tafel schuiven aan: 
Dr. Mariëtte van Huijstee: Coördinator, Rathenau Instituut
Omar Niamut: TNO
Natasja Paulssen: Dutch Media Rose
Moderator: Geert-Jan Bogaerts PublicSpaces


Introductie  Met o.a. een introductiefilm Metaverse vanuit CLICKNL en MediaPerspectives 

Gespreksonderwerpen: 
New business & toepassingen (kansen), War-on-talent  (noodzaak capacity building), Ethische, Juridische en Sociale aspecten (borging Europese waarden & content soevereiniteit), Experimenteren (noodzaak om samen te werken), 

Ronde A:  lessons learned
Ontwikkeling van Web 3.0, de Metaverse en andere Immersive Omgevingen ligt nu nog volledig open. 

Wat kunnen we leren van de ontwikkeling van Social Media?
Wat kunnen we leren van de implicaties van de netwerkeffecten van de platformeconomie? 
Hoe begeleid je de introductie van nieuwe technologieën? 
Wat is realistisch en ambitieus tegelijkertijd? 

Ronde B: instrumentarium en methodieken 
Een maatschappelijk dialoog kan vele vormen aannemen. Welke passen bij de Metaverse ontwikkelingen?
Welke instrumenten en ervaringen zijn er om de introductie van nieuwe technologieën te begeleiden? (experimenteren, early warning monitor, (geautomatiseerde) certificaten voor implementatie ELS-policies, By-design principes, etc. etc. )
werken met Kaders, hoe werkt dat? 
Wanneer regelgeving? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met vigerende regelgeving?

Ronde C: Dialoog vanuit de Praktijk
Vanuit bedrijfsleven is er pragmatische behoefte om samen de regels te maken tijdens het spel. Dat vraag om een constructieve dialoog vanuit de praktijk.
Korte introductie van ‘de MoLL’ als kern van Immersive Content groeifondsvoorstel, door Omar Niamut (TNO)

Gerelateerde publicaties: