calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuwe voedseltrends en ons landschap

0605

20.00 - 22.00 Rode Hoed, Amsterdam
Klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw maken forse aanpassingen van onze samenleving en ons landschap onontkoombaar. Kunnen we onze voedselomgeving zo inrichten dat de keuze voor gezond en duurzaam voedsel gemeengoed wordt?

Onze voedselkeuzes zijn van vitaal belang, met als grootste uitdaging drastische vermindering van onze vleesconsumptie. Kunnen we zorgen dat mensen voedsel weer hoger gaan waarderen en zich weer meer verbonden voelen met de productie ervan, en met de planeet? Hoe kunnen we duurzame keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maken? Hoe komen we tot true pricing? En wat kunnen we verwachten van de snel groeiende leefstijlgeneeskunde, de ‘vegan’ beweging en de ‘stoplichten’ die de supermarkten gaan invoeren?

Aanmelden

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Rode Hoed

Sprekers:

Prof. Hanno Pijl (hoogleraar LUMC), over voedsel en leefstijl als medicijn. 
Hanneke Muilwijk (Planbureau voor de Leefomgeving), over stimulering van duurzame landbouw vanuit de keuken.
Coosje Dijkstra (Vrije Universiteit), spreekt over wat overheden, scholen en supermarkten kunnen doen.
Natascha Kooiman (Voedselcoalitie en cateraar), gaat in op het belang van samenwerking.
Petra Verhoef (Rathenau Instituut), over ‘maakbaarheid’ in relatie tot gezonde en duurzame voedingspatronen.
Mark Kulsdom, bedenker van The Dutch Weed Burger.

Moderator: Felix Rottenberg

Dit is de vierde en laatste avond in een serie van landbouw- en voedseldialogen.

Over de serie It's the food my friend!

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Het Rathenau Instituut is een van de partners van de landbouw- en voedseldialogen It's the food my friend! in de Rode Hoed. 

In deze debatserie gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? 

Bekijk ook: 

  • Deel1: het water (maandag 11 februari 2019)
  • Deel 2: het land (maandag 18 maart 2019)
  • Deel 3: de bevolking (maandag 8 april 2019)