calendar tag arrow download print
0605

Nieuwe voedseltrends en ons landschap

20.00 - 22.00 Rode Hoed, Amsterdam
Klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw maken forse aanpassingen van onze samenleving en ons landschap onontkoombaar. Kunnen we onze voedselomgeving zo inrichten dat de keuze voor gezond en duurzaam voedsel gemeengoed wordt?

Onze voedselkeuzes zijn van vitaal belang, met als grootste uitdaging drastische vermindering van onze vleesconsumptie. Kunnen we zorgen dat mensen voedsel weer hoger gaan waarderen en zich weer meer verbonden voelen met de productie ervan, en met de planeet? Hoe kunnen we duurzame keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maken? Hoe komen we tot true pricing? En wat kunnen we verwachten van de snel groeiende leefstijlgeneeskunde, de ‘vegan’ beweging en de ‘stoplichten’ die de supermarkten gaan invoeren?

Aanmelden

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Rode Hoed

Met prof. Hanno Pijl (hoogleraar LUMC), Hanneke Muilwijk (Planbureau voor de Leefomgeving), Coosje Dijkstra (Vrije Universiteit)  Natascha Kooiman (Voedselcoalitie en cateraar), Petra Verhoef (Rathenau Instituut).

Dit is de vierde en laatste avond in een serie van landbouw- en voedseldialogen.

Over de serie It's the food my friend!

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Het Rathenau Instituut is een van de partners van de landbouw- en voedseldialogen I'ts the food my friend! in de Rode Hoed. 

In deze debatserie gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? 

Bekijk ook: 

  • Deel1: het water (maandag 11 februari 2019)
  • Deel 2: het land (maandag 18 maart 2019)
  • Deel 3: de bevolking (maandag 8 april 2019)