calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Online dialoog: Dokters en slimme computers

2911

13.00-15.00 uur Online

Foto: Shutterstock

Image
Een vrouw kijkt op haar smartphone
Wat kan AI betekenen voor zorg en gezondheid? Daarover gaan we dit jaar de dialoog aan met burgers, deskundigen en patiënten. We kunnen bijvoorbeeld zelf steeds meer onze eigen gezondheid monitoren en gegevens over onszelf verzamelen. Slimme computers kunnen vervolgens deze gegevens interpreteren en de dokter helpen om bepaalde beslissingen te maken of adviezen te geven. Is dit wensellijk? Welke verwachtingen zijn er en wat is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van AI in de zorg? Praat mee op 29 november.

Wat: Online dialoog over kunstmatige intelligentie in de zorg.
Wanneer: 29 november van 13:00 tot 15:00u
Waar: online, via Zoom

Deze bijeenkomst is deel twee van drie dialogen over AI. Waar de eerste sessie was gericht op bewustwording rondom AI, gaan we hier in deze tweede sessie dieper op in. Wat willen we met AI? Welke vragen of verwachtingen heb je? Welke zorgen spelen er? Wat vind je belangrijk voor de verdere ontwikkeling van AI? 

Samen met burgers (waaronder in de rol van patiënten), deskundigen en medisch professionals gaan we in gesprek over deze vragen. Dit doen we aan de hand van dezelfde drie voorbeelden als in de eerste dialoog: Skinvision, Fitsurance en Nico.lab. Ook wordt er een nieuw voorbeeld toegevoegd: Niped.

Deelsessies
Tijdens deze sessie zijn er twee rondes met deelsessies, waarin de volgende thema's centraal staan:

Data: Hoe wordt de data uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners? Hoe zit het met privacy? Of met discriminatie in de gebruikte algoritmes? 
Eigen regie: Hoe zit het met de toegankelijkheid van apps? Hoe betrouwbaar is het? Hoe weet een gebruiker welke app goed werkt en geschikt is? En wat zijn de nadelen van eigen regie? 
Verantwoordelijkheid: Wie heeft de verantwoordelijkheid over de gemaakte beslissingen met behulp van AI? Hoe transparant moet een AI-systeem of algoritme zijn?

Deze dialogen worden georganiseerd door Health~Holland, Patiëntenfederatie Nederland, Pharos, Rathenau Instituut, TNO, Amsterdam UMC en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, vanuit de werkgroep burger- en patiëntparticipatie van de Nederlandse AI Coalitie.