calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

SIA Congres: Denk groot

1511

11.00 Nieuwegein
Het nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek (SIA), organiseert dit jaar een congres met het thema 'Denk Groot'. Het is voor iedereen die betrokken is bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

In verschillende deelsessies gaan de deelnemers in op thema's als dilemma's rond internationalisering, samenwerking in de kennisketen, onderzoeksgroepen, narratief onderzoek en het zichtbaar maken van de veelheid en veelzijdigheid van het onderzoek van hogescholen. 

Uitgelicht

Onderzoekers van het Rathenau Instituut zijn betrokken bij twee deelsessies: 

  • Living labs. In deze deelsessie pitchen verschillende hogescholen hun living lab. Jos van den Broek zal als expert feedback geven op de gepresenteerde pitches. Lees vast meer over ons onderzoek naar Living Labs in Nederland
  • Komt het uit de lengte of de breedte van de kennisketen? In de Nationale Wetenschapsagenda is samenwerking tussen hogescholen en universiteiten één van de uitgangspunten. Fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek komen hier samen. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Onderzoeker Wout Scholten is een van de panelleden.

Meer informatie over het programma en aanmelden kan via de site van SIA.