calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Symposium Vrijheid van Wetenschapsbeoefening

2205

14.15 - 17.00 Amsterdam
Met welke gedragscodes heeft de wetenschap in Nederland eigenlijk te maken?

Om goede en integere wetenschap te waarborgen heeft Nederland een systeem van wetten, gedragscodes en regelingen, waarin veel aandacht is voor thema’s als onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Dat systeem werkt best goed, was de conclusie van het onlangs verschenen KNAW-advies Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland.

Tijdens dit symposium, georganiseerd door de Koninklijke Akademie der Nederlandse Wetenschappen, is er aandacht voor vrijheid, objectiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwen. 

Recommendation on Science and Scientific Research

John Marks, vice-voorzitter van de Unesco Commissie Nederland zal de nieuwe Recommendation on Science and Scientific Researchers toelichten. Deze heeft Unesco in novmber 2017 aangenomen. In een rondetafelgesprek heeft het Rathenau Instituut hiervoor input geleverd. 
 

Meer informatie en aanmelden: website KNAW.