calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Grip op de digitale samenleving van morgen

bericht aan het parlement
21 mei 2021

Foto: Shutterstock

Image
Twee mensen kijken op een bankje op straat op hun telefoon
De afgelopen jaren is de digitale samenleving in turbulent vaarwater terecht gekomen. Datalekken, hacks, verspreiding van desinformatie en de afhankelijkheid van Big Tech raken de samenleving: van de pandemiebestrijding tot vrije verkiezingen. Maatschappelijk debat en politieke besluitvorming over deze kwesties is dan ook urgent. De Tweede Kamer concludeerde vorig jaar dat zij te weinig grip had op digitale ontwikkelingen en de politieke kwesties die daaruit ontstaan. Daarom is de vaste commissie Digitale Zaken opgericht.

Het Rathenau Instituut heeft de tijdelijke commissie Digitale Zaken vorig jaar ondersteund, onder andere door onderzoek naar de werkwijze van andere parlementen. We helpen de vaste commissie Digitale Zaken nu graag op weg, met een overzicht van politieke vraagstukken die de noodzaak van de commissie onderstrepen. Dit Bericht aan het parlement laat ook zien hoe deze vraagstukken met elkaar samenhangen en waar het werkterrein van de commissie Digitale Zaken samenvalt met het werkterrein van andere Kamercommissies.

Lees het volledige Bericht aan het parlement