calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Investeer in digitalisering die werkt voor mensen

bericht aan het parlement
24 juni 2020

Foto: Hollandse Hoogte/Evert van Moort

Image
Drie oudere mensen zitten samen te werken op hun laptops
Digitale toepassingen kunnen mensenrechten onder druk zetten. Daarop heeft het Rathenau Instituut meermaals gewezen. Gezichtsherkenningstechnologie kan leiden tot discriminatie op basis van huidskleur, spraaktechnologie tot privacyschendingen, toezichttechnologie tot het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Het is goed dat het kabinet hier wat tegen wil doen door bijvoorbeeld risico’s beter in kaart te brengen en het toezicht op algoritmen te verbeteren. Maar het kabinet kan nog verder gaan, zegt het Rathenau Instituut in een Bericht aan het parlement. Door bij digitale innovaties mensenrechten als leidraad te nemen, kunnen ze meer opleveren voor de samenleving. Mensenrechten geven namelijk niet alleen essentiële ondergrenzen aan, maar sporen ook aan tot het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. Digitale innovaties kunnen zo de samenleving duurzamer, gezonder, vrijer en veiliger maken.
Lees het volledige Bericht aan het parlement