calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Oud maar niet vergeten

bericht aan het parlement
19 oktober 2021

Foto: iStock

Image
Een verzorgster rent met een oudere vrouw in rolstoel over de straat
Het zekerstellen van zorg, wonen en welzijn van ouderen - voor nu en in de toekomst - is een maatschappelijke opgave. Om deze opgave aan te pakken, zullen we een open blik moeten houden voor een verandering van het huidige systeem dat zorg, wonen en welzijn voor ouderen organiseert. Dat vereist innovatiebeleid dat ruimte biedt aan technologische én sociale innovaties. Dit vraagt om een overheid die ruimte maakt om te experimenteren en die integraal en met meerdere partijen samenwerkt. Het Rathenau Instituut voegt met dit Bericht aan het parlement het zogeheten opgavegericht innovatiebeleid als een belangrijk perspectief toe aan het debat rond de aanpak van het tekort aan woningen en gepaste zorg voor ouderen.
Lees het volledige Bericht aan het parlement