calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Sturen op samenwerking in kennisecosystemen

bericht aan het parlement
18 juni 2020

Afbeelding: Hollandse Hoogte / Koen van Weel - ANP

Image
Rutte op bezoek bij de TUDelft
In dit Bericht aan het parlement laat het Rathenau Instituut zien dat voor acute crises en snel veranderende maatschappelijke behoeften een brede en diverse kennisinfrastructuur nodig is. Daarvoor moet het stelsel van wetenschappelijk onderzoek minder worden aangestuurd en gefinancierd via onderlinge concurrentie, kortlopende projectfinanciering en een waaier aan programma’s en fondsen. De sturing moet zich sterker richten op het vitaal maken en houden van zogeheten kennisecosystemen.

De vijf stappen richting kennisecosystemen zijn:

 1. Het ministerie van OCW moet zijn stelselverantwoordelijkheid voor onderzoek en wetenschap nemen en aanpassen aan deze tijd.
   
 2. Universiteiten en andere kennisinstellingen moeten strategischer beleid ontwikkelen rond samenwerking.
   
 3. Het ministerie van OCW moet verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking met andere ministeries op het terrein van wetenschap en innovatie.
   
 4. Het ministerie van OCW moet inhoudelijk en actiever inzetten op Europa.
   
 5. Bevorder open science waar mogelijk, maar heb oog voor nieuwe geopolitieke uitdagingen.
Lees het volledige Bericht aan het parlement