calendar tag arrow download
Rapport
01 november 2016

Moderne biotechnologie in Nederland

Informatie ter voorbereiding AO Biotechnologie
Biotechnologie
Deze notitie geeft een duiding van de ontwikkelingen in de moderne biotechnologie en benoemt enkele kwesties die van belang zijn voor de beleidsvorming. Wij gaan daarbij hoofdzakelijk in op ontwikkelingen in de ‘synthetische biologie’ (SynBio), omdat die steeds meer het gezicht bepalen
van de biotechnologie.

Downloads

Sluiten x

Samenvatting

Door de recente versnelling van de biotechnologie is nu weer het punt bereikt om na te denken hoe Nederland om wil gaan met de mogelijkheden van de moderne biotechnologie. De moderne biotechnologie biedt immers nieuwe kansen, maar brengt tevens nieuwe risico’s en maatschappelijke en ethische vraagstukken met zich mee.

Volgens het Rathenau Instituut is daarom politieke visievorming nodig om te bepalen hoe de moderne biotechnologie zich in een maatschappelijk gewenste richting kan ontwikkelen.

In deze visievorming zijn de volgende kwesties volgens ons relevant:

a) Een fundamentele discussie over (on)gewenste biotechnologische innovatie

b) Nieuwe risico’s

c) Maatschappelijke en ethische kwesties

d) Met beleid richting geven aan gewenste biotechnologische innovatie

In deze notitie lichten we bovengenoemde kwesties verder toe.

Meer laden