calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Moderne biotechnologie in Nederland

Rapport
01 november 2016
Informatie ter voorbereiding AO Biotechnologie
Biotechnologie
Image
Deze notitie geeft een duiding van de ontwikkelingen in de moderne biotechnologie en benoemt enkele kwesties die van belang zijn voor de beleidsvorming. Wij gaan daarbij hoofdzakelijk in op ontwikkelingen in de ‘synthetische biologie’ (SynBio), omdat die steeds meer het gezicht bepalen van de biotechnologie.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Door de recente versnelling van de biotechnologie is nu weer het punt bereikt om na te denken hoe Nederland om wil gaan met de mogelijkheden van de moderne biotechnologie. De moderne biotechnologie biedt immers nieuwe kansen, maar brengt tevens nieuwe risico’s en maatschappelijke en ethische vraagstukken met zich mee.

Volgens het Rathenau Instituut is daarom politieke visievorming nodig om te bepalen hoe de moderne biotechnologie zich in een maatschappelijk gewenste richting kan ontwikkelen.

In deze visievorming zijn de volgende kwesties volgens ons relevant:

  • Een fundamentele discussie over (on)gewenste biotechnologische innovatie
  • Nieuwe risico’s
  • Maatschappelijke en ethische kwesties
  • Met beleid richting geven aan gewenste biotechnologische innovatie

In deze notitie lichten we bovengenoemde kwesties verder toe.

 

Bij voorkeur citeren als:
Virgil Rerimassie, Rinie van Est, Dirk Stemerding, Ira van Keulen, Zoe Robaey, Melanie Peters, Ineke Malsch, Moderne biotechnologie in Nederland - Achtergrondnotitie AO Biotechnologie op 9 november 2016. Den Haag, Rathenau Instituut 2016

Meer lezen?

Publicaties van het Rathenau Instituut 

Op 17 januari 2013 presenteerde het Rathenau Instituut de rapporten Geen debat zonder publiek en Politiek over leven. Wij pleiten voor meer betrokkenheid van politieke en maatschappelijke organisaties bij het internationale debat over biotechnologie. Voor een bredere maatschappelijke discussie hebben we toekomstbeelden gemaakt voor de synthetische biologie. Wat zijn mogelijke toepassingen en gevolgen van synthetische biologie? Deze toekomstbeelden laten zien dat het niet alleen gaat over regelgeving, maar ook over het maatschappelijk nut van biotechnologie. En de vraag hoe ver we willen gaan met het maken van kunstmatige vormen van leven. Daarover publiceerden we het boek Leven als Bouwpakket en coördineerden wij het project Making Perfect Life in opdracht van het Europese Parlement.

Internationale projecten

Wij werkten mee aan een workshop project in de VS, georganiseerd door het J. Craig Venter Institute. Hier werden de mogelijke maatschappelijke betekenis en gevolgen van biotechnologie voor de toekomst in kaart gebracht. We doen ook mee aan verschillende Europese onderzoeksprojecten. In het inmiddels afgeronde SYBHEL-project ging het om ethische en juridische vragen rond de verwachte toekomstige medische toepassingen van biotechnologie. In het GEST-project vergelijken we de manier waarop Europa, China en India omgaan met maatschappelijke aspecten van biotechnologie. 

Meer lezen?

Het onderzoek van het Rathenau Instituut heeft ook een aantal wetenschappelijke publicaties tot stand gebracht, waaronder: