calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Maak afspraken over het gebruik van data, algoritmen en AI op de werkvloer

nieuws
15 juni 2020
Privacy AI data Kunstmatige intelligentie

Afbeelding: Adeolu Eletu/Unsplash

Image
Werken op waarde geschat - maak afspraken over het gebruik van AI en data
'Sociale partners, maak afspraken over de wenselijke inzet van monitoringstools op de werkvloer', stelt Djurre Das, onderzoeker van het Rathenau Instituut. Tijdens een webinar van de Topsector Energie sprak hij aan de hand van het rapport ‘Werken op waarde - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI’  over het gebruik van digitale middelen voor het monitoren van werknemers.

Een duidelijke les? 'Het is belangrijk om juist nu dit gesprek te voeren omdat de dingen die we tijdens de coronacrisis normaal gaan vinden, ook daarna zullen blijven', zegt Das. Het is een trend om werknemers langs de digitale meetlat te leggen. Omgeven door allerlei digitale technologie op de werkvloer wordt het steeds makkelijker om data te verzamelen en zo aspecten van werk te kwantificeren. Zodoende kan bijvoorbeeld via algoritmes de tone of voice van e-mails worden geanalyseerd om motivatie, geschiktheid en productiviteit van werkenden te meten. Ook kan een gedragen elektronisch pasje precies bijhouden waar werknemers zich bevinden en of ze staan of liggen, inclusief registratie van geluid. De aandacht voor risico’s zoals privacy en autonomie of de relaties op de werkvloer blijft echter achter.

Das: 'het is belangrijk om het gesprek nu te voeren. Werkgevers zoeken met al het thuiswerken naar manieren om toch de controle te houden.' Ga als werknemers, werkgevers en sociale partners daarom in gesprek over wat wenselijk is -niet wat juridisch mag- en maak daar afspraken over. Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn veel digitale mogelijkheden niet voorzien en daardoor bestaan er gaten in de wet. Heb daarom aandacht voor het recht op menswaardig werk en het mens zijn op je werk. Wees terughoudend met allerlei intieme data en denk heel goed na over de proportionaliteit en risico’s zoals privacy, discriminatie, autonomie, professionaliteit en werkrelaties. Werken op waarde vraagt om verder te denken dan dashboards. Er zijn veel zaken die minder gemakkelijk in data zijn te vangen, zoals bijvoorbeeld de vaardigheid om goed samen te werken. Of zoals socioloog William Bruce Cameron stelde: “Niet alles wat telt kan geteld worden, en niet alles wat geteld kan worden telt”.

De gehele bijdrage terugkijken?