calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tekort aan democratische controle over digitalisering

artikel
13 mei 2019
publieke waarden digitalisering democratie bericht aan parlement
Image
Democratische controle

Het kabinet heeft digitalisering op de agenda gezet als maatschappelijke transitie. Het komt nu aan op de vertaling naar de praktijk, waarbij publieke belangen in de gehele datawaardenketen centraal staan. Zowel tijdens het verzamelen, analyseren als toepassen van data. Om dit te kunnen realiseren, is meer betekenisvolle menselijke en democratische controle nodig. De ethische codes van de overheid en het bedrijfsleven moeten worden aangevuld met democratisch gelegitimeerde wet- en regelgeving en sterker toezicht. Ook moet ‘technologisch burgerschap’ worden versterkt.

Dit artikel is geschreven als Bericht aan het Parlement. Lees het volledige bericht. 

Wat kan de Nederlandse overheid doen?

Het is tijd voor de overheid om meer democratische controle te realiseren over de gehele datawaardenketen – ook over haar eigen datawaardenketens in het kader van datagedreven beleid. Eerlijke dataprincipes moeten centraal staan, niet alleen bij de dataverzameling, maar ook bij de analyse en toepassing van data. Er zijn scherpere en concrete maatregelen nodig om de betekenisvolle menselijke en democratische controle op de digitale samenleving te verhogen. 

Het Rathenau Instituut geeft in aanloop naar het AO Digitale Overheid op donderdag 16 mei vier politieke aandachtspunten mee:

  • Pas op met het openbaar maken van (publieke) data
  • Reguleer vanuit publieke waarden
  • Investeer in een sterke positie van toezichthouders
  • Stimuleer technologisch burgerschap als tegenmacht

 Download de PDF om het hele bericht te lezen.