calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verbied gezichtsherkenning op straat en in parken

artikel
16 maart 2021
Privacy Biometrische data

foto: Jilmer Postma/ANP

Image
Een woud van surveillancecamera's tegen een bewolkte hemel

Er moet een verbod komen op het gebruik van biometrische gegevens voor het identificeren van mensen op plekken waar iedereen mag komen. Waar het inzetten van deze technologie noodzakelijk is, mag dat alleen als de overheid daarvoor een vergunning heeft verleend. Daarvoor pleiten medewerkers van het Rathenau Instituut in het meest recente nummer van het tijdschrift Beleid en Maatschappij.

Luchthaven Schiphol is bezig met een experiment om passagiers via gezichtsherkenning sneller door de controles te helpen. Zwembaden proberen raddraaiers buiten de deur te houden door vingerafdrukken van bezoekers te controleren. Op steeds meer plekken in de samenleving worden lichaams- en gedragskenmerken van mensen verzameld en verwerkt. Daarbij gaat het over intieme gegevens die gevoelige informatie kunnen blootleggen. Die informatie kan ook tegen mensen worden gebruikt.

Het gebruik van biometrische gegevens om mensen te identificeren, is niet nieuw. Wel zijn de mogelijkheden hiervoor in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Technieken werden beter en goedkoper. Het aantal biometrische kenmerken dat voor identificatie kan worden gebruikt, nam fors toe. Mensen zijn tegenwoordig niet alleen te herkennen aan hun gezicht of het profiel op hun vingertoppen, ook aan bijvoorbeeld hun oorschelpen, ademhaling, looppatroon, typegedrag en hartslag.

Deze technieken kunnen onder andere de privacy van burgers schenden, ervoor zorgen dat ze niet meer anoniem over straat kunnen en tot discriminatie leiden. Het Rathenau Instituut pleit er dan ook voor om ze in de openbare ruimte te verbieden. Op plekken waar het gebruik ervan nog wel gerechtvaardigd zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bij de bewaking van een kerncentrale, zou vooraf een vergunning moeten worden aangevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zou er dan voorwaarden aan kunnen verbinden, bijvoorbeeld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.
 

Lees het hele artikel

Gerelateerde content: