calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Eefje Cuppen begonnen als directeur Rathenau Instituut

Artikel
Over Rathenau
01 oktober 2022

Foto: Dirk Hol

Image
Eefje Cuppen

De Leidse hoogleraar Eefje Cuppen is op 1 oktober begonnen als nieuwe directeur van het Rathenau Instituut. Ze volgt hiermee Henk de Jong op, die het directeurschap op ad-interimbasis vervulde na het overlijden van Melanie Peters in augustus 2021.

Cuppen is sinds 2020 hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte ze aan de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze promoveerde aan het Instituut voor Milieuvraagstukken. Aan de Technische Universiteit Eindhoven studeerde ze Techniek en Maatschappij (tegenwoordig Innovatiewetenschappen). Naast haar baan als directeur blijft Cuppen voor een dag in de week werken als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Ook is ze per 1 september 2022 benoemd tot lid van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).

‘Al sinds mijn studietijd volg ik het Rathenau Instituut’, zegt Cuppen. ‘Ik was niet alleen onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek maar ook van de rol die het instituut speelt bij het agenderen van maatschappelijke vraagstukken rond technologie en innovatie. Die rol wordt alleen maar belangrijker nu technologie steeds dieper ingrijpt in ons dagelijks leven. Ik vind het eervol en boeiend om daar straks leiding aan te mogen geven.’

‘Met Eefje Cuppen krijgt het Rathenau Instituut een deskundige, inspirerende en bevlogen directeur’, zegt Maria Henneman, voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut. ‘Zij snapt als geen ander waar het instituut voor staat en kan goed uitdragen wat wetenschap, technologie en innovatie de samenleving kunnen brengen. Ook haar onderzoeksfocus sluit goed aan bij die van het instituut. Zij kijkt hoe participatie van burgers en belanghebbenden ervoor kunnen zorgen dat er aandacht is voor een breed scala aan waarden, kennis en belangen, waardoor oplossingen een steviger draagvlak krijgen. Daarnaast is ze een prettige persoonlijkheid.’

De benoeming van Cuppen is een gezamenlijk besluit van de besturen van het Rathenau Instituut en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die volgen daarmee de unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie waarin ook medewerkers waren vertegenwoordigd.

Op 31 oktober hield Eefje haar oratie bij de Universiteit Leiden: ‘Participatie wordt binnen de duurzaamheidstransitie nog te ad hoc ingezet’