calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Holland's Next Embryo Model: festivalpubliek denkt na over kunstmatige embryo’s voor onderzoek

nieuws
19 juni 2024

Wat vinden Nederlanders van onderzoek naar embryomodellen en welke waarden en argumenten spelen daarbij een rol? (Foto: Suzanne Blanchard - NEMO Kennislink)

Image
Een bijeenkomst van Holland's Next Embryo Model
Tussen mei en november trekt de show Holland’s Next Embryo Model langs festivals zoals de Zomerweek, de Zwarte Cross, de Innovate Experience en Lowlands. Het publiek bespreekt onder leiding van een deskundige presentator hoe embryo’s uit het lab eruit kunnen zien en onder welke voorwaarden ze mogen worden gebruikt. Het Rathenau Instituut verzamelt de argumenten, vragen en zorgen in een onderzoeksrapport.

In het kort:

  • Bij Holland’s Next Embryo Model denkt het festivalpubliek na over embryo’s gemaakt uit stamcellen voor onderzoek.
  • Deze embryomodellen zijn niet gemaakt uit eicellen en zaadcellen en hoeven niet alle weefsels van een echt embryo te bevatten.
  • Het Rathenau Instituut verzamelt de argumenten, vragen en zorgen van deelnemers van de show in een onderzoeksrapport.

Embryo-achtige structuren die in het lab gemaakt worden, gaan steeds meer op echte embryo’s lijken. Deze embryomodellen maken onderzoek mogelijk dat met echte embryo’s niet mag. Onderzoekers hopen er bijvoorbeeld met embryomodellen achter te komen hoe bepaalde ernstige ziektes aan hart, spieren of bloed ontstaan en waarom bijna de helft van de ivf-behandelingen mislukt.

Wat vinden Nederlanders van onderzoek naar embryomodellen en welke waarden en argumenten spelen daarbij een rol? Dat is kortgezegd het onderwerp van de mini-catwalk waarmee het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink langs festivals trekken. De show duurt ongeveer twintig minuten en draait om vier modellen. Na afloop van de show kunnen bezoekers in gesprek met een lab-onderzoeker die zelf deze modellen maakt.

Onderzoeksrapport

Het Rathenau Instituut verzamelt de argumenten, vragen en zorgen van de deelnemers van Holland’s Next Embryo Model in een onderzoeksrapport. “Dat rapport zal, als alles soepel verloopt, eind 2024 klaar zijn,” zegt Rosanne Edelenbosch. Zij is bij het Rathenau Instituut de coördinator voor onderzoeksprojecten rond embryo’s. “Het mooie van deze show is dat het leuk en boeiend is voor bezoekers van festivals én dat we de resultaten goed voor ons onderzoek kunnen gebruiken.”

Holland's Next Embryo Model is mogelijk gemaakt door ZonMw vanuit PSIDER, een groot langjarig programma voor stamcelonderzoek. In het programma gaan medisch onderzoek en ethiekonderzoek hand in hand. Edelenbosch licht toe: “Holland’s Next Embryo Model is bedoeld voor een algemeen publiek. Andere dialogen binnen het onderzoeksprogramma richten zich bijvoorbeeld op patiënten, mensen met een migratieachtergrond, scholieren, religieuze groepen en laaggeletterden.”

Embryowet

Op dit moment werkt de politiek aan de herziening van de Embryowet. Daarin krijgen de embryomodellen een eigen plek naast echte embryo's gemaakt uit een ei- en een zaadcel. De deelnemers aan Holland’s Next Embryo Model geven indirect input aan het ministerie dat werkt aan de Embryowet, want het Rathenau Instituut schrijft een onderzoeksrapport over de bevindingen.

Deelnemende partijen

Initiatiefnemers van Holland’s Next Embryo Model zijn het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink. Fillip Studios maakte de installatie. Holland's Next Embryo Model is mogelijk gemaakt door ZonMw. Verder zijn onderzoekers betrokken van Erasmus Medisch Centrum, Erfocentrum, Hubrecht Instituut, Leiden Universitair Medisch Centrum, Maastricht University, Netherlands Heart Institute, Radboud Universiteit, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerelateerde publicaties: