calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verandert nieuwe voortplantingstechnologie de betekenis van leven?

Artikel
23 augustus 2023

Het Rathenau Instituut vindt het belangrijk om nu al met veel verschillende mensen in de samenleving na te denken over eventuele toepassingen van voortplantingstechnologie. (Foto: Shutterstock)

Image
Een man en kind in de zon

Wetenschappers onderzoeken een nieuwe technologie, waarbij eicellen en zaadcellen in het lab worden gemaakt uit lichaamscellen. Het Rathenau Instituut schreef een essay, waarin we inventariseren welke invloed deze technologie kan hebben op de manier waarop mensen zin en betekenis ervaren in hun leven.

Het Rathenau Instituut is een van de partners in een groot onderzoeksprogramma naar zogeheten In Vitro Geslachtscelontwikkeling (IVG). Daarbij onderzoeken wetenschappers of ze zaadcellen en eicellen kunnen maken uit lichaamscellen, via een tussenstap. Hoe dit werkt, lees je op onze dossierpagina.

Hoewel de technologie nog in de onderzoeksfase zit, bestaat de mogelijkheid dat deze in de toekomst beschikbaar komt als voortplantingstechnologie. Het Rathenau Instituut vindt het belangrijk om nu al met veel verschillende mensen in de samenleving na te denken over eventuele toepassingen van deze technologie. We willen zicht krijgen op de waarden en perspectieven die belangrijk zijn bij besluiten over eventuele toepassingen. Daarom organiseren we een reeks dialogen op verschillende plekken in het land.

In de aanloop naar deze dialogen hebben we uitgezocht hoe deze nieuwe voortplantingstechnologie invloed kan hebben op de manier waarop mensen zin en betekenis ervaren in het leven. We concluderen dat de technologie kan bijdragen aan zingeving, bijvoorbeeld bij mensen die graag een genetisch eigen kind willen, en voor wie dat op dit moment niet mogelijk is. Tegelijkertijd kan de technologie vragen oproepen. Hoe maakbaar willen we het leven hebben? En hoe moeten we omgaan met nieuwe levensvormen die ontstaan door de technologie, zoals embryo’s uit in-het-lab-gemaakte geslachtscellen?

Gerelateerde publicaties: