calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Medische innovaties uit de 3D-printer

nieuws
01 augustus 2018
Biotechnologie Innovatie
De Europese Unie (EU) wil medische innovaties in 3D-printen ondersteunen, op een manier die voordelen voor het bedrijfsleven en patiënten oplevert én voor de samenleving als geheel. Het nieuwe rapport '3D-printen voor medisch herstel en mensverbetering' geeft inzicht in ontwikkelingen op het gebied van 3D-bioprinten en uitdagingen voor beleid .

3D-bioprinten (additive bio-manufacturing) is het printen van producten voor medische doeleinden of mensverbetering. Deze producten kunnen biologisch materiaal zijn, bijvoorbeeld cellen. Maar ook van andere materiaal zoals kunststof prothesen. 

3D-bioprinten verandert de manier waarop medisch onderzoek wordt gedaan, heeft invloed op welke ziekten effectief behandeld kunnen worden en behandelwijzen. De ontwikkelingen zijn nog onzeker. Wat vraagt dit van beleidsmakers? Waar kunnen zij nu al rekening mee houden bij het ontwikkelen van beleid?

Drie uitdagingen voor beleid

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews en een workshop met toekomstscenario's. Op basis daarvan onderscheiden we drie uitdagingen, deze lichten we toe op de rapportpagina.

1. Wet- en regelgeving. De grootste uitdaging voor beleidsmakers is het voorkomen van inconsistente, versnipperde aanpassingen van de regelgevende kaders. 

2. Eerlijke verdeling van de opbrengsten. Een verantwoorde ontwikkeling van 3D-bioprinten houdt in dat het verbeteren van de volksgezondheid centraal staat. En de technologie toegankelijk en betaalbaar is, voor zowel bedrijven die willen innoveren als patiënten. 

3. Publieksparticipatie. Om ervoor te zorgen dat de technologie voldoet aan waarden en wensen van burgers, is het belangrijk om hen te betrekken bij de ontwikkeling van de technologie. 

Responsible research innovation

De Europese aanpak voor Responsible Research and Innovation (RRI) zou een manier kunnen zijn om de 3D-bioprinttechnologie verder te ontwikkelen met daarbij de nadruk op inclusiviteit en co-creatie samen met alle stakeholders.

Ga naar de rapportpagina voor:

  • de Nederlandse samenvatting 
  • veelgestelde vragen
  • de toekomstscenario's die het Rathenau Instituut ontwikkelde voor deze studie.

Of lees de Engelstalige analyse op de website van het Europees Parlement

Over de onderzoekers

We werkten voor dit onderzoek samen met een consortium bestaande uit onderzoekers van het Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Technology Assessment, Danish Board of Technology (DBT Foundation) and Responsible Technology (RT). 

De onderzoeksafdeling van het Europees Parlement op het gebied van wetenschap en technologie, genaamd STOA (Science and Technology Options Assessment), begeleidde het onderzoek.