calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het Rathenau Instituut zoekt een nieuwe directeur en boegbeeld

nieuws
Over Rathenau
01 februari 2022
Image
Mensen op de roltrap bij Den Haag Centraal
Bent u de kandidaat die als directeur en boegbeeld van het Rathenau Instituut ons onderzoek naar en de dialoog over de invloed van wetenschap, technologie en innovatie op onze samenleving inspireert en uitdraagt?

Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 35 jaar bezig met onderzoek, debat en dialoog over de betekenis van wetenschap, innovatie en technologie voor de samenleving. Het Rathenau Instituut levert in het bijzonder kennis en onderzoek aan de Eerste en Tweede Kamer en aan het Europees Parlement voor hun politieke oordeelsvorming. Ook publiceert het Rathenau Instituut cijfers die inzicht geven in het wetenschapsbestel. Het Rathenau Instituut doet dit vanuit een onafhankelijke positie.

In het huidige werkprogramma 2021-2022 van het Rathenau Instituut staan de volgende thema’s centraal: digitale samenleving, maakbare levens, democratische informatiesamenleving en vitale wetenschap en kennisecosystemen.

De opdracht en context

De directeur geeft op inspirerende en verbindende wijze dagelijkse leiding aan zo’n 60 medewerkers. Als boegbeeld voelt de directeur zich sterk verbonden met de maatschappelijke missie van het instituut en is in staat de ambities van het instituut te realiseren. U onderhoudt duurzame relaties met partners en andere belanghebbenden, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), en bewaakt daarbij de onafhankelijkheid van het instituut.

De directeur zorgt in 2022 voor een vernieuwing van het werkprogramma en vertaalt hierin signalen en trends in de samenleving. De directeur begeleidt de vijfjaarlijkse externe evaluatie van het instituut in opdracht van de Minister van OCW. Ook zorgt de directeur voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Rathenau Instituut bij publiek, politici en wetenschappers. Via onderzoek en dialoog betrekt de directeur de burgers in Nederland bij onderzoek, peilt hun meningen en houdt daarbij rekening met diversiteit en inclusie.

De directeur geeft de dagelijkse leiding aan het instituut. Het Rathenau Instituut heeft een eigen bestuur waaraan de directeur verantwoording aflegt over inhoud, communicatie, kwaliteitsbeleid en financiën. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Profiel

De ideale kandidaat beschikt bij voorkeur over de volgende ervaring en/of competenties:

  • U bent gepromoveerd en u heeft een brede maatschappelijke en wetenschappelijke kennis en belangstelling
  • U heeft affiniteit met de thema’s van het Rathenau Instituut en bent internationaal georiënteerd
  • U heeft leidinggevende ervaring in een kennisintensieve en bestuurlijk complexe omgeving.
  • U bent een verbindend en inspirerend leider voor alle medewerkers binnen de organisatie en zorgt voor een inclusieve werkomgeving.
  • U heeft politiek en bestuurlijk gevoel en beschikt over een relevant netwerk.
  • U heeft visie op de communicatie van het instituut en bent in staat gezaghebbend en inspirerend op te treden in de samenleving.
  • U beheerst uitstekend de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Rathenau Instituut biedt

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De benoeming tot directeur is voor de duur van vijf jaar, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. De vacature is beschikbaar en de ingangsdatum wordt in overleg met u overeengekomen. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 17 (cao Nederlandse Universiteiten), met 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW fungeert als werkgever en beschikt over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken.

Diversiteit & Inclusie

Het Rathenau Instituut vindt een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt belangrijk; een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan bijdragen.

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver ondersteunt de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, onder vermelding van het referentienummer 5609. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Rahel Kessler, via Rahel.Kessler@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2409 344.

De deadline voor uw reactie is gesteld om 09.00 uur (CET) op donderdag 24 februari 2022.

De benoemingsadviescommissie (BAC) stelt op basis van de reacties een longlist op. Perrett Laver houdt verdiepende interviews met de kandidaten op de longlist. Op basis daarvan nodigt de BAC een aantal kandidaten daarvan uit voor sollicitatiegesprekken.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) en een ontwikkel- of selectieassessment maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond voor de meeste van hun activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en de benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar de website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy.