calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Internationale samenwerking onder spanning

Vitale wetenschap en kennisecosystemen
Image
Top overleg
De veranderende geopolitieke verhoudingen hebben grote gevolgen voor wetenschap en innovatie. Civiele technologie kan bijvoorbeeld militair worden ingezet. De internationale en publiek-private samenwerking in Nederland is groot in vergelijking met andere landen. Er is hierbij sprake van gewenste en ongewenste beïnvloeding van onderzoek. Hoe krijgt internationale samenwerking vorm in tijden van geopolitieke spanningen?

Hoe kan Nederland strategisch onderzoeksbeleid ontwikkelen voor samenwerking binnen een European Research Area? Wat zijn de effecten van het nieuwe Europese kaderprogramma op de positie, samenwerking en resultaten van Nederlandse onderzoeksorganisaties? We onderzoeken ook de manier waarop regelgeving voor intellectueel eigendom wordt geïnterpreteerd en toegepast in geval van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en biotechnologie. Hoe kan er balans ontstaan tussen de baten voor innovatie-ontwikkelaars en het profijt voor de samenleving? Verder ontwikkelen we kaders waarbinnen Nederlandse onderzoekers en kennisinstellingen kunnen samenwerken met internationale partners uit de publieke en private sector, met daarbij aandacht voor de rol van de overheid als stelselverantwoordelijke voor wetenschap en innovatiebeleid.

Uitgelichte rapporten

Europese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek speelveld

Rapport

14 april 2020

Europa
Wetenschapsbeleid
Innovatie
missiegedreven innovatiebeleid
Image
Doop van de TU Delft Solar Boat 2018

Internationale mobiliteit van wetenschappers

Rapport

30 maart 2017

Academische loopbanen
Globalisering
Image