calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kennis en kennisbeleid bij gemeenten

Deze enquête gaat over kennis voor beleid in uw gemeente. Met de resultaten beoogt het Rathenau Instituut de VNG te ondersteunen in het verder ontwikkelen van de dienstverlening aan gemeenten rond kennismanagement en kennisontwikkeling.

Hartelijk dank voor uw bereidheid een bijdrage te leveren aan dit onderzoek!

Wij vragen in de enquête voor welke gemeente u werkzaam bent. Dat betekent dat de onderzoekers uw antwoorden kunnen herleiden en koppelen aan uw gemeente. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en wordt in de rapportage niet verwezen naar individuele gemeenten. Als u deelneemt aan ons onderzoek, gaat u hiermee akkoord.

Houd u er rekening mee dat u uw antwoorden niet tussentijds kunt opslaan.

Mocht u graag willen weten hoe u heeft geantwoord op het gebied van beschikbaarheid van kennis, kennisontwikkeling en het leren van externe partijen ten opzichte van andere gemeenten, dan kunnen wij u met de resultaten een vergelijking bieden. Wij zetten dan uw antwoorden af tegen het gemiddelde of/en tegen het gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare omvang. Als u hier interesse in heeft, kunt u een mail sturen naar Leonie van Grootel.