calendar tag arrow download print
Thema

Kennis voor beleid

In onze kennissamenleving verwachten we dat politici wetten maken op basis van wetenschappelijke inzichten. Ook in ons dagelijkse leven is dat de basis voor beslissingen. Toch ontstaat daar geregeld ophef over. Daarom onderzoeken wij de wisselwerking tussen kennis en beleid en beslissingen die ons dagelijks raken.

Om welke kennisvragen gaat het hier en welke belangen en waarden zijn van belang in deze discussie? We doen onderzoek naar de inbreng van experts en burgers bij beleid en politieke besluitvorming. Afhankelijk van de onderzoeksvraag interviewen we belanghebbenden, doen we een literatuur- of datastudie of organiseren we workshops en dialoog & debat om verschillende visies te verkennen.

Ook kijken we naar onderzoeksorganisaties met een publieke taak, zoals het KNMI en het RIVM. Die ondersteunen beleidsmakers en de samenleving. Dankzij zulke instituten kunnen burgers op tijd in actie komen wanneer er bijvoorbeeld storm komt of wanneer er een epidemie dreigt. Een relevante vraag is hoe zulke kennisinstituten alle bestuurders bereiken, in gemeenten bijvoorbeeld. Daar doet het Rathenau Instituut onderzoek naar.

Lees meer +

Uitgelichte rapporten

Meer laden