calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Conferentie: Shaping the future of mobility

nieuws
08 november 2017
Deeleconomie Robots
Hoe zorgen we voor veilig, efficiënt, toegankelijk en duurzaam vervoer? Vandaag, op 8 november is het Rathenau Instituut met collega-instituten in Luzern, Zwitserland. We spreken over de toekomst van mobiliteit met vertegenwoordigers van nationale parlementen op de European Parliamentary Technology Assessment Conference 2017.

Download het rapport met bijdragen van alle instituten hier

Hoe zijn de ontwikkelingen in verschillende landen? Hoe kunnen nieuwe technologieën zoals zelfsturende en slimme auto's, die data verzamelen over ons rijgedrag, ingezet worden in de toekomst? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze autonomie en privacy? Kunnen deelplatformen zoals Uber of Snappcar zorgen voor een efficiëntere inzet van bestaande vervoermiddelen?

Maatregelen voor betere mobiliteit?

Doorslaggevend is wat maatschappelijk wenselijk is en politiek haalbaar. In verschillende landen is er bijvoorbeeld aandacht voor mobility pricing om verkeersdrukte tegen te gaan. Een voorbeeld is ‘rekeningrijden’. Maar net als in Nederland is het een politiek gevoelig onderwerp, ook al voelt iedereen dat maatregelen nodig zijn.

Conferentie met Europese collega’s

Jaarlijks komen collega instituten van het Rathenau Instituut bij elkaar in het bijzijn van vertegenwoordigers van hun respectievelijke parlementen op de EPTA Conference.  Al deze instituten hebben de opdracht om de gevolgen van wetenschap en nieuwe technologie voor de samenleving in te schatten en op basis daarvan hun parlement te informeren. Dit jaar is gekozen voor het onderwerp mobiliteit als een van de grote opgaven voor het functioneren van onze samenleving. Dit is een domein met veel nieuwe technologische ontwikkelingen, die ons dagelijks leven sterk beïnvloeden.

Lees ook het rapport met bijdragen van alle instituten