calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De Nederlandse Universiteiten

Rapport
26 april 2012
Feiten en Cijfers
Image
Deze publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over en prestaties van de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra en hun internationale positie.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Deze publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over en prestaties van de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra en hun internationale positie.

Zij gaat dieper in op de verschillende aan universiteiten toegeschreven rollen en besteedt aandacht aan de financiële en personele kaders waarbinnen deze moeten verwezenlijkt.Ze geeft cijfers over de ontwikkeling van studentenaantallen, onderzoeksinzet en onderzoeksprestaties in termen van promoties en wetenschappelijke publicaties. Maar ook aan de internationaliseringvan onderwijs en onderzoek, de kwaliteitszorg van instellingen en de invloed die de wetenschappelijke publicaties hebben waarbij Nederlandse onderzoekers zijn betrokken.

Het doel van deze publicatie is om betrokkenen bij het hoger onderwijs – beleidsmakers, bestuurders en politici – en andere geïnteresseerden in een kort bestek inzicht te geven in belangrijke karakteristieken van de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra.

 

Bij voorkeur citeren als:
Chiong Meza, C. (2012), De Nederlandse Universiteiten 2012. Feiten en Cijfers 6.