calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dertig Jaar Publieke Onderzoeksfinanciering in Nederland

Rapport
01 augustus 2007
1975 - 2005
Geldstromen
Image
Er zijn ten minste twee essentiële basisvoorwaarden voor een goed wetenschapssysteem: een goed functionerend systeem van onderzoekersloopbanen en een adequaat georganiseerde financiering van onderzoek van voldoende omvang. In dit rapport gaan we in op de tweede voorwaarde en geven we een overzicht over de ontwikkeling van de publieke onderzoeksfinanciering sinds 1975.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Er zijn ten minste twee essentiële basisvoorwaarden voor een goed wetenschapssysteem: een goed functionerend systeem van onderzoekersloopbanen en een adequaat georganiseerde financiering van onderzoek van voldoende omvang. In dit rapport gaan we in op de tweede voorwaarde en geven we een overzicht over de ontwikkeling van de publieke onderzoeksfinanciering sinds 1975.

Er wordt veel gesproken en geschreven over financiering, zoals over de vermeende afnemende eerste geldstroom, over het belang van economische argumenten in beslissingen onderzoek te financieren, over de door onderzoekers als wurgend ervaren matchingsverplichtingen en over de hoogte van de onderzoeksuitgaven in Nederland in internationaal perspectief. Dit rapport presenteert een gedetailleerde analyse van de beschikbare data en geeft daarmee een overzicht van de samenstelling, ontwikkeling, organisatie en doelstellingen van de onderzoeksfinanciering in Nederland. In deze studie laten we het door het bedrijfsleven gefinancierde onderzoek buiten beschouwing. We concentreren ons op de financiering door de Nederlandse overheid en de in belang toenemende financiering door de Europese Unie.

Bij voorkeuren citeren als:
Versleijen, A. (ed.) Dertig jaar publieke onderzoeksfinanciering in Nederland 1975-2005, Den Haag, Rathenau Instituut SciSA rapport 0703.