calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Een strategische agenda voor het ethiekbeleid

Rapport
29 maart 2010
Van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Landbouw
Image
De bedoeling is dat deze nota de onderzoeksagenda van NWO en LNV helpt om onderzoeksprioriteiten en beleidsopties te formuleren.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De bedoeling is dat deze nota de onderzoeksagenda van NWO en LNV helpt om onderzoeksprioriteiten en beleidsopties te formuleren.

Ongeveer zeven jaar geleden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een agenda opgesteld van de belangrijkste normatieve problemen die aandacht behoeven in het LNV beleid. In de nota werden ook perspectieven geschetst op de aanpak ervan. De nota heeft LNV-breed gefunctioneerd.

De directie Kennis en Innovatie heeft nu -mede met het oog op haar bijdrage aan de financiering van NWO-programma’s- behoefte aan een herziene en geactualiseerde versie van die nota, toegespitst op voedselvoorziening. Aan Jan Staman is als directeur van het Rathenau Instituut door NWO en LNV gezamenlijk gevraagd zo’n geactualiseerde nota op te stellen.

Staman heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met drs. Marjan Slob.

 

Bij voorkeur citeren als:
Staman, Jan en Slob, Marjan; Een strategische agenda voor het ethiekbeleid van LNV - Oktober 2009. Den Haag, Rathenau Instituut.