calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het nucleaire landschap

Rapport
02 april 2004
Verkenning van feiten en meningen over kernenergie
Image
Deze verkenning geeft feiten over kernenergie in Nederland, binnen
een internationale context en gericht op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast probeert het rapport zo goed mogelijk het brede spectrum aan meningen weer te geven die in 2003 over kernenergie in Nederland bestaan.

De verkenning van kernenergie in Nederland is uitgevoerd met interviews en literatuurstudie.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Deze verkenning geeft feiten over kernenergie in Nederland, binnen een internationale context en gericht op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast probeert het rapport zo goed mogelijk het brede spectrum aan meningen weer te geven die in 2003 over kernenergie in Nederland bestaan.

De verkenning van kernenergie in Nederland is uitgevoerd met interviews en literatuurstudie.

In de interviews zijn beleidsmakers, onderzoekers, de milieubeweging en personen uit de kernenergie-industrie bevraagd naar hun visie op:

  • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie;
  • Standpunten over kernenergie;
  • Meningen over de wenselijkheid van een nieuw debat.

Hierbij zijn ook enkele internationale beleidsmakers betrokken.

De literatuurstudie omvatte een groot aantal rapporten, documenten en een uitgebreide scan van via internet toegankelijke informatie. Hierbij zijn gezaghebbende bronnen gebruikt, die mede zijn aanbevolen door de bij dit project betrokken adviescommissie. In deze commissie waren personen uit alle bovenstaande partijen vertegenwoordigd. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een breed spectrum aan meningen over kernenergie.

In overleg met de begeleidingscommissie is ervoor gekozen om het onderzoek met name te richten op de als meest relevant geselecteerde onderwerpen: veiligheid, afval, proliferatie en terrorisme, klimaat, kosten, besluitvorming en maatschappelijke opinie.

Het rapport zelf bevat een overzicht van de relevante feiten per deelonderwerp en een doorkijk op de uiteenlopende meningen per deelonderwerp.