calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Internationale lessen van de coronacrisis: hoe maken we samenlevingen sterker?

Artikel
09 november 2021
corona EPTA

Foto: Rinke Dohmen via Unsplash

Image
Het pondje over het IJ in Amsterdam vol met mensen met mondkapjes op

Tijdens de coronacrisis namen regeringen beslissingen over de inzet van kennis en technologie om de crisis te bezweren. De pandemie is inmiddels een nieuwe fase ingegaan. Een goed moment om lessen te trekken uit de besluitvorming, stelt het samenwerkingsverband van technologieadviseurs van parlementen in 21, voornamelijk Europese, landen - EPTA. Vandaag presenteert het een uniek rapport waarin het zes onderwerpen op de kaart zet die in de komende tijd dringend om aandacht vragen, zodat samenlevingen weerbaarder worden.

Urgente onderwerpen

In het rapport Technology assessment and decision-making under scientific uncertainty – lessons from the COVID-19 pandemic beschrijven en analyseren de leden van het European Parliamentary Technology Assessment-netwerk (EPTA) hoe de coronapandemie de afgelopen anderhalf jaar wereldwijd is verlopen. Op basis van deze analyse hebben ze zes onderwerpen geformuleerd waar samenlevingen zich dringend over moeten buigen. Deze hangen samen met digitalisering - in brede zin en specifiek bij het thema thuiswerken - het wereldwijde medische systeem en de medische toeleveringsketen, de verwevenheid van samenleving en technologie die kwetsbaar maakt, het benutten van medische data en de omgang met COVID-19 op de lange termijn. 

In gesprek voor sterkere samenlevingen

De leden van het EPTA-netwerk zouden graag zien dat deze thema’s hoog op de politieke agenda komen te staan. Om zo een gesprek te voeren over meer inclusieve en eerlijke digitalisering, en de manier waarop thuiswerken op een verantwoorde manier een plek in ons leven kan innemen. Ook moet er aandacht zijn voor kwetsbaarheden in de systemen van volksgezondheid en technologische infrastructuur van samenlevingen, zodat deze in de toekomst ondervangen kunnen worden. Medische data moeten internationaal op een verantwoorde wijze worden gedeeld, met respect voor de privacy en rechten van burgers. En  er moet aandacht zijn voor de manier waarop overheden blijvend de verspreiding van COVID-19 proberen te voorkomen en bestrijden. Bij veel van deze onderwerpen is transnationale samenwerking een voorwaarde.

Het rapport is geschreven door EPTA-leden uit Europese landen en uit Japan, de Verenigde Staten, de Republiek Korea en Chili. Hoe hebben beleidsmakers tijdens de coronacrisis gebruikgemaakt van wetenschappelijke kennis, technologie, en innovatie? En welke rol hebben instituten die de impact van technologie onderzoeken hierin gespeeld? Vanuit een breed perspectief heeft het EPTA-netwerk de zwakke en sterke punten van de besluitvorming tijdens de coronapandemie geanalyseerd. En gekeken naar de lessen die we kunnen trekken voor besluitvorming over de inzet van kennis en technologie bij toekomstige uitdagingen.

Het EPTA-netwerk heeft met dit rapport een duidelijk doel. Namelijk het beantwoorden van de vraag: hoe bouwen we als samenlevingen wereldwijd aan maatschappelijke weerbaarheid, zodat we uitdagingen en crises die in het verschiet liggen kunnen aanpakken? De instituten hebben een belangrijke rol om parlementariërs en beleidsmakers hierover te adviseren.

Presentatie rapport

Het EPTA-netwerk presenteerde het rapport op 9 november tijdens een besloten hybride bijeenkomst in Den Haag. Het rapport werd aangeboden aan Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19 van de Rijksoverheid. Tijdens de conferentie gingen de internationale auteurs, aan de hand van de lessen uit het rapport, met een panel in gesprek over hun bevindingen. De presentatie en de paneldiscussie is binnenkort terug te kijken op de website van het Rathenau Instituut.  

Lees het rapport: