calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kennis bundelen in onderzoeksprogramma's

Rapport
12 januari 2011
Rivier- en kustonderzoek in Nederland
Cocreatie Infrastructuur
Image
In deze studie onderzoeken we voor twee kennisdomeinen, namelijk rivier- en kustonderzoek, wat de invloed is geweest van onderzoeksprogramma’s op kennisontwikkeling.

Downloads

Downloads

Samenvatting

In deze studie onderzoeken we voor twee kennisdomeinen, namelijk rivieren kustonderzoek, wat de invloed is geweest van onderzoeksprogramma’s op kennisontwikkeling.

We willen met deze studie de discussie over de effectiviteit van onderzoeksprogramma’s een stap verder brengen.

Onderzoeksprogramma’s zijn er in allerlei soorten en maten, zowel in looptijd als in omvang. Het gaat ons in deze studie om onderzoeksprogramma’s waaraan financiering van projecten is verbonden en waaraan onderzoeksgroepen van verschillende kennisinstellingen meedoen.

Onderzoeksprogramma’s dienen ook uiteenlopende doelen. Deze heterogeniteit beschouwen we als een gegeven. We doen in deze studie geen uitspraken over de effectiviteit van individuele onderzoeksprogramma’s. Het gaat ons om de kennisdynamiek zoals die op de middellange termijn wordt beïnvloed door verschillende onderzoeksprogramma’s.

Anders gezegd: we laten zien dat de kennisdynamiek rond een bepaald domein, en kennisbundeling in het bijzonder, mede het resultaat is van verschillende, opeenvolgende onderzoeksprogramma’s. Daarmee kunnen we een aantal discussies over wat onderzoeksprogramma’s zouden moeten opleveren, in perspectief plaatsen.

 

Bij voorkeur citeren als:
Mieke van Hemert & Barend van der Meulen. Kennis bundelen in onderzoeksprogramma's: rivier- en kustonderzoek in Nederland. Den Haag, Rathenau Instituut 2010, SciSA rapport 1019