calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kustverdediging

Rapport
01 augustus 2007
Wetenschap, beleid en maatschappelijke vraag
Infrastructuur
Image
Dit rapport biedt een beknopt overzicht van het Nederlandse onderzoek naar kustverdediging en van de thema’s rond kustverdediging die hoog op de maatschappelijke en bestuurlijke agenda staan.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Dit rapport vat de resultaten van de studie samen. Het biedt een beknopt overzicht van het Nederlandse onderzoek naar kustverdediging en van de thema’s rond kustverdediging die hoog op de maatschappelijke en bestuurlijke agenda staan.

Een van de maatschappelijke prioriteiten is integraal kustzonebeheer. Dat vraagt om een mix van verschillende soorten onderzoek: disciplinair, interdisciplinair én transdisciplinair onderzoek naar kust en kustverdediging. Het rapport inventariseert in hoeverre interdisciplinair en transdisciplinair kustonderzoek wordt verricht en waar het versterkt kan worden. Ook komt aan de orde welke barrières dit in de weg staan.

Bij voorkeur citeren als:
Merkx, Femke, Anouschka Versleijen en Peter van den Besselaar: Kustverdediging: wetenschap, beleid en maatschappelijke vraag. Den Haag, Rathenau Instituut SciSA rapport 0704