calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nu tijd voor dialoog ultradiepe geothermie

nieuws
13 december 2017
Geothermie Energietransitie
Ultradiepe geothermie is aardwarmte gewonnen op een diepte van meer dan vier kilometer. Het kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas als fossiele brandstof.

In het  rapport Samen kennis aanboren pleit het Rathenau Instituut voor een maatschappelijke dialoog waarin kennis, kansen, waarden en risico’s breed worden besproken.

Veertig procent van onze totale energievraag gebruiken we voor verwarming. Ultradiepe geothermie wordt gezien als een mogelijke bron van schone, hernieuwbare energie. Zowel landelijk als lokaal is er enthousiasme, maar er is ook nog veel onbekend. Er leven allerlei vragen bij de verschillende, ook kritische, belanghebbenden. Op verzoek van de provincie Noord-Brabant verkende het Rathenau Instituut de feitelijke stand van zaken en opvattingen van belanghebbenden hierover. 

Uit de analyse blijkt dat betrokkenen de mogelijkheden van ultradiepe geothermie verder willen onderzoeken en bespreken. Nederland heeft nog geen ervaring met deze technologie en zowel het potentieel als de kosten/baten afweging zijn onzeker. Het Rathenau Instituut beveelt de provincie Noord-Brabant aan om de verschillende groepen bij elkaar te brengen en de vragen die leven verder te onderzoeken en de diverse belangen en waarden die een rol spelen te bespreken. Het zou daarbij onder meer moeten gaan over veiligheidsrisico’s en hoe hier op verantwoordelijke wijze mee om te gaan. Ook is een nadere verkenning van de kosten en baten van ultradiepe geothermie voor zowel de producent als afnemer gewenst. Op deze manier kan een gezamenlijk leerproces starten dat kan leiden tot besluiten waarvoor steun is vanuit de samenleving.