calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publieke betrokkenheid bij wetenschap

artikel
28 februari 2020
Valorisatie Wetenschapscommunicatie

Foto: Ariel Noyman/City Science group, MIT Media Lab https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Image
MIT

Het Rathenau Instituut heeft een vernieuwde versie van het Beoordelingsinstrument wetenschapscommunicatie gepubliceerd. Het beoordelingsinstrument helpt wetenschappers, bestuurders en financiers bij het beoordelen, herkennen en waarderen van goede wetenschapscommunicatie.

De wetenschapscommunicatie is in veel opzichten vooral een ambachtelijk vakgebied. Er zijn tot nu toe nauwelijks algemene lessen, universele kwaliteitsindicatoren of breed toepasbare do’s en don’ts beschikbaar. Dat komt onder andere doordat het onderzoek naar wetenschapscommunicatie meestal beperkt blijft tot een enkel onderwerp of een enkele communicatievorm. Ook is het onderzoek vaak projectgebonden, situatie-afhankelijk en gericht op een specifiek publiek in één land. Daardoor zijn de conclusies van het onderzoek beperkt bruikbaar in andere situaties.

Het Rathenau Instituut levert met het Beoordelingsinstrument wetenschapscommunicatie het gereedschap om communicatieprojecten de maat te nemen. Daarmee kan de kwaliteit van wetenschapscommunicatie omhoog. Ook kan het publiek beter betrokken worden bij wetenschap en kan de maatschappelijke inbedding van wetenschap versterkt worden.

Verder kan het instrument voorkomen dat er tijd en geld verspild worden aan minder goede projecten. Ook kan het meer diverse carrières bij wetenschappers ondersteunen en biedt het mogelijkheden voor het sturen van wetenschapscommunicatie vanuit visie en beleid.

Een conceptversie van dit rapport stond sinds 2017 online. Dat er nu een vernieuwde versie is, heeft onder andere te maken met de Nationale Wetenschapsagenda. Daar kunnen onderzoekers en communicatiespecialisten namelijk sinds kort subsidie aanvragen voor communicatieactiviteiten. Die aanvragen worden onder andere beoordeeld aan de hand van het beoordelingsinstrument van het Rathenau Instituut.