calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Quick scan internationale vergelijking ius promovendi

Rapport
06 juni 2017
Academische loopbanen Promovendi
Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het Rathenau Instituut gevraagd om een overzicht te maken van hoe in verschillende buitenlandse academische stelsels het ius promovendi is geregeld.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het Rathenau Instituut gevraagd om een overzicht te maken van hoe in verschillende buitenlandse academische stelsels het ius promovendi is geregeld. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de situatie in negen Europese landen, op basis van een quick scan onder collega-instituten van het Rathenau Instituut of experts op het gebied van onderzoek- en wetenschapsbeleid.