calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Rathenau Instituut levert input voor rondetafelgesprek proefdiervrij onderzoek

nieuws
14 september 2017
Innovatie Dieren
Image
De bevindingen uit de verkenning Van aap naar beter zijn vandaag input voor het rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verkende het Rathenau Instituut de stand van zaken op het gebied van alternatieven met apen, nu en in de nabije toekomst. Belangrijke vraag was hoe zo snel mogelijk gekomen kan worden tot een plan voor afbouw naar nul bij het BPRC en andere Nederlandse onderzoekscentra, zonder dat dit gevolgen heeft voor de volksgezondheid. In januari 2017 publiceerde het Rathenau Instituut de resultaten van deze verkenning in het rapport ‘Van aap naar beter’.

De bevindingen uit deze verkenning zijn vandaag input voor het rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Bekijk de vergadering hier.

Uit het rapport blijkt dat hèt alternatief voor proeven met apen niet bestaat. Belanghebbenden delen de toekomstvisie dat niet langer gezocht moet worden naar een model dat apen één op één vervangt. Onderzoek moet zich richten op andere manieren om de volksgezondheid te waarborgen; naar innovaties die proefdiervrij zijn. Over de snelheid waarmee dit kan worden bereikt, verschilt men wel van mening.

Lees de input voor het gesprek hier. Het is gehele onderzoeksrapport vindt u hier