calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Resultaten wereldwijd klimaatforum

Rapport
30 september 2009
Klimaat
Image
Uit het internationale klimaatdebat World Wide Views on Global Warming (WWViews) blijkt dat er onder geïnformeerde burgers veel draagvlak is voor een vergaand klimaatakkoord.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Bijna 90 procent van de Nederlandse deelnemers aan dit burgerforum kiest voor een klimaatakkoord met een doelstelling van meer dan 25 procent CO2 emissiereductie. Dit pleit voor een stevige inzet van Nederland in de klimaatonderhandelingen aankomende december in Kopenhagen.

Over Word Wide Views on Global Warming

Op 26 september heeft het wereldwijde burgerforum World Wide Views on Global Warming plaatsgevonden in 38 landen en 44 burgerfora. In totaal hebben zo’n 4400 burgers wereldwijd op dezelfde dag gediscussieerd over klimaatverandering. In alle fora zijn dezelfde vragen beantwoord en zijn aanbevelingen geformuleerd voor de internationale klimaatonderhandelaars. Uiteindelijk doel is de stem van de burger door te laten klinken op de COP-15 top in Kopenhagen. WWViews is een initiatief van het Deense technologie-instituut Teknologirådet. Het Rathenau Instituut heeft het Nederlandse panel georganiseerd.