calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Startnotitie cliëntenrechten en stand van zaken zorginfrastructuur

Rapport
13 april 2015
Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer 13 april 2015
Privacy Gezondheidszorg
Image
Deze startnotitie geeft de belangrijkste opbrengst van de position papers weer en de aandachtspunten voor de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegeven.

Downloads

Downloads

Samenvatting

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Eerste Kamer hield op maandag 13 april een deskundigenbijeenkomst over het nu bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509).

Voor de bijeenkomst van 13 april is een aantal deskundigen en vertegenwoordigers van beroepsgroepen en maatschappelijke organisaties gevraagd vooraf een position paper in te dienen met een beargumenteerde visie op het genoemde wetsvoorstel en de huidige stand van zaken rond de elektronische gegevensverwerking en gegevensuitwisseling in de zorg. Daarnaast heeft een aantal partijen op eigen initiatief een position paper ingediend.

Deze startnotitie geeft de belangrijkste opbrengst van de position papers weer en formuleert aandachtspunten voor de gedachtewisseling tijdens de bijeenkomst op 13 april.

 

Bij voorkeur citeren als:
Munnichs, G.M., M. Heerings, Startnotitie cliëntenrechten en stand van zaken zorginfrastructuur - Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer 13 april 2015. Den Haag, Rathenau Instituut.