calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verbeter de waterkwaliteit met betekenisvolle burgerwetenschap

Artikel
17 januari 2023

Foto door Thisisengineering/Unsplash

Image
Twee wetenschappers staan naast het water voor hun onderzoek naar overstromingsmanagement

Tienduizenden Nederlandse vrijwilligers zijn betrokken bij onderzoek naar waterkwaliteit. Ze tellen kikkers, salamanders en vissen of bemonsteren het water. Bij het onderzoek naar waterkwaliteit zijn veel burgers betrokken, met veel activiteit en enthousiasme. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van de opbrengst nog hoger worden, al zijn daar wel investeringen voor nodig door onderzoekers en financiers. Bovendien profiteren wetenschap en beleid wel, maar is de opbrengst voor vrijwilligers minder tastbaar.

Met dit artikel roept het Rathenau Instituut onderzoekers op beter te luisteren naar burgerwetenschappers (citizen science). Door middel van drie aanbevelingen kunnen vrijwilligers op een betekenisvolle(re) manier betrokken raken bij onderzoek naar waterkwaliteit.

  • Het is waardevol het effect van citizen science op zowel de deelnemers zelf als op de wetenschap als geheel te evalueren.
  • Het loont om deelnemers niet alleen in te zetten bij het verzamelen van data, maar ook inspraak te geven bij het vaststellen van de agenda en het bepalen van de onderzoeksopzet.
  • De betrokkenheid van burgers bij wateronderzoek zou een extra stimulans moeten zijn voor wetenschappers om de resultaten uit onderzoek ook echt toe te passen in de praktijk.

Indien onderzoekers burgers op een meer betekenisvolle manier kunnen betrekken, komt dit uiteindelijk de waterkwaliteit ten goede. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld.

Gerelateerde publicaties: