calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Werkzame kennis voor maatschappelijke uitdagingen

Rapport
12 maart 2015
Assessment van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat als instrument voor kennisontwikkeling
Image
Dit rapport doet beleidsgericht verslag van het project Comparative Monitoring of Knowledge for Climate, dat onder verantwoordelijkheid van het Rathenau Instituut is uitgevoerd door onderzoekers van het Rathenau Instituut, de Vrije Universiteit, Technische Universiteit Delft en KWR Watercycle Research Institute.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Rathenau Instituut heeft van 2009 tot 2014 onderzoek gedaan naar twee grote programma’s die vanuit het FES (het Fonds Economische Structuurversterking) zijn gefinancierd: Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Het onderzoek is uitgevoerd omdat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vond dat de effectiviteit van de aanpak van Kennis voor Klimaat moest worden gemonitord. Het Rathenau Instituut heeft het onderzoek onafhankelijk uitgevoerd. Het belangrijkste doel was om te leren hoe programma’s en projecten waarin kenniscoproductie centraal staat tot stand komen en functioneren.

In dit rapport zijn de belangrijkste wetenschappelijke resultaten samengevat voor een nietwetenschappelijk publiek. Misschien wel het meest opvallende resultaat is dat de kans op impact van onderzoek sterk toeneemt als belanghebbenden ook tijdens het onderzoek nauw betrokken blijven in het onderzoeksproject.

 

Bij voorkeur citeren als:
Edwin Horlings en Barend van der Meulen. Werkzame kennis voor maatschappelijke uitdagingen – Assessment van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat als instrument voor kennisontwikkeling. Den Haag: Rathenau Instituut, 2015.