calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dit zijn open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten

case
17 oktober 2017
Innovatie R&D Slimme stad
Image
Het Dutch Optics Centre en het Phenolab zijn voorbeelden van het type open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten.

Deze case komt uit het rapport Living Labs in Nederland.
Foto: Karl Trygve Kalleberg

Het Dutch Optics Centre is een gezamenlijk initiatief van TNO en de TU Delft. Zij willen industriële bedrijven laten profiteren van de optische technologie en expertise die zij in huis hebben. Het centrum zoekt daarom publiek-private samenwerking in onderzoek en technologische ontwikkeling (R&D). Het biedt bedrijven toegang tot kennis en expertise, onderzoeksfaciliteiten, kennisnetwerken en co-financieringsarrangementen. De samenwerking gaat verder dan contractresearch; het centrum wil bedrijven actief betrekken bij de agendering en uitvoering van R&D.

Het Phenolab is een initiatief van Wageningen UR waarin digitale (slimme) technologieën worden gebruikt om het groepsgedrag van dieren te bestuderen. Het Phenolab is opgericht na een vraag van samenwerkende dierfokkerijbedrijven naar een methode om gedrag van dieren in een groep langdurig te monitoren. In de vervolgfase wil het Phenolab kennis, expertise en faciliteiten aanbieden aan andere gebruikers.

Bij beide initiatieven gaat het vooral om gezamenlijk onderzoek & ontwikkeling (R&D), gericht op technologische innovatie door bedrijven. De samenwerking is gebaseerd op de toegang die bedrijven en andere partijen krijgen tot onderzoeksfaciliteiten en bijbehorende expertise en netwerken van kennisinstellingen.

In het Dutch Optics Centre werken onderzoekers van de TU Delft en TNO op locatie samen met R&D-mensen van de deelnemende bedrijven. De samenwerking is overigens niet beperkt tot bedrijven, want het centrum werkt ook samen met een maatschappelijke organisatie als de Nierstichting, om met optische sensoren in real-time de concentraties van stoffen in spoelvloeistof te kunnen meten. Ook het PhenoLab wil andere bedrijven en kennisinstellingen toegang bieden tot zijn faciliteiten, in een tweede fase van het project.

Lees meer in het rapport Living Labs in Nederland.