calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Maakbare levens

Thema
Image
De verschillende toepassingen van (medische) biotechnologie wekken de indruk dat het leven meer dan ooit maakbaar is. En toch; de gezondheid van al het leven op aarde – mens, dier, milieu – staat op meerdere manieren onder druk. Op de klimaatverandering hebben we nauwelijks grip en de biodiversiteit neemt drastisch af. Slimme zorginnovaties bieden mogelijkheden om gezondheidszorg te personaliseren, maar de menselijke kant van zorg is niet te vervangen door technologie. Ondertussen tekent zich in het maatschappelijk en politiek debat nog geen overeenstemming af over beleid in de landbouw en de veehouderij. Hoe kunnen we het urgente gesprek over maakbaar leven en de grenzen daaraan voeren?

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar onze gezondheid is. En dat ‘het goede leven’ niet alleen iets zegt over onze fysieke gezondheid, maar ook over welzijn en maatschappelijke waarden. Gezond gedrag laat zich nog maar moeilijk leiden. Onze sociale positie bepaalt nog steeds onze levenslange gezondheid; niet iedereen profiteert van de vooruitgang. Bovendien stuiten we op de vraag wie zeggenschap heeft over ons lichaam en onze intiemste data, inclusief ons DNA-profiel.

Subthema's

Binnen het thema 'Maakbare levens' doen we op vier onderwerpen nieuw onderzoek.