calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Simone Harmsen

Onderzoeker
luuk ex
Dr. Simone Harmsen werkt als onderzoeker bij het Rathenau Instituut.

Expertise

Simone is geïnteresseerd in het versterken van de dialoog tussen gezondheidswetenschap en maatschappij. Ze heeft expertise in het opzetten van dialoog tussen wetenschappers, beleidsmakers en burgers met allerlei achtergronden. Ze denkt graag na over wat verschillende doelgroepen nodig hebben om tot een constructief gesprek te komen. Zowel haar promotieonderzoek als haar ervaring als educatief auteur komen daarbij goed van pas. Momenteel heeft ze specifieke interesse in (het ontwikkelen van) nieuwe en creatieve methoden voor onderzoek en dialoog.

Opleiding en loopbaan

Simone studeerde Biologie, met een specialisatie Biomedische Wetenschappen, en heeft een master in de Wetenschapscommunicatie. Daarna werkte ze een aantal jaar als educatief auteur en wetenschapsjournalist. Om dieper in een onderwerp te kunnen duiken, ging ze aan de slag als onderzoeker en docent bij het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar werkte ze in opdracht van onder andere ZonMw en verschillende gezondheidsfondsen aan projecten die trachten het perspectief van patiënten meer gehoor te geven in wetenschap en zorg, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg en de reumatologie. Dit resulteerde in een proefschrift over hoe patiëntenparticipatie kan worden verankerd in de cultuur, structuur en praktijk van het Nederlandse gezondheidsonderzoek.