calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Positieve evaluatie Rathenau Instituut over periode 2017-2022

nieuws
Over Rathenau
30 november 2023

Onderzoeker in gesprek met bezoekers aan de Dutch Design Week 2021.

Image
Onderzoeker in gesprek met bezoekers aan de Dutch Design Week 2021.
Vandaag heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het rapport over de evaluatie van het Rathenau Instituut en zijn reactie erop naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie beslaat de periode 2017-2022.

In het kort

  • In opdracht van het ministerie van OCW zijn de activiteiten en werkwijze van het Rathenau Instituut geëvalueerd over de periode 2017-2022.
  • Volgens het instellingsbesluit vindt iedere vijf jaar een evaluatie van het instituut plaats.
  • Het Rathenau Instituut is verheugd over het positieve oordeel van de evaluatiecommissie.

De evaluatiecommissie geeft een positief oordeel over de impact, de kwaliteit, de vitaliteit en de doelmatigheid van het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut herkent zich in het beeld van het instituut dat in het evaluatierapport wordt geschetst, en is blij met het positieve oordeel van de commissie.

De evaluatie vond eerder dit jaar plaats en besloeg de periode 2017-2022. De evaluatiecommissie stond onder leiding van prof. dr. Simone Buitendijk. Het secretariaat werd gevoerd door adviesbureau Berenschot. In voorbereiding op de evaluatie schreven we een zelfevaluatie en stelden we een ondersteunend dossier samen. Deze documenten bieden overzicht van ons werk en onze werkwijze over de periode 2017-2022.  

Het instellingsbesluit van het Rathenau Instituut bepaalt dat het instituut iedere vijf jaar wordt geëvalueerd door een externe commissie, ingesteld door de minister van OCW. In zijn reactie op het evaluatierapport beschrijft het bestuur van het Rathenau Instituut hoe we de komende periode aan de slag gaan met de aanbevelingen van de commissie. 

Lees de reactie van de minister van OCW
Lees het rapport van de evaluatiecommissie
Lees de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut
Lees de zelfevaluatie van het Rathenau Instituut