calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Schadelijk en immoreel gedrag online

Foto: Shutterstock

Image
Coverfoto online ontspoord
Burgers zijn onvoldoende beschermd tegen schadelijk en immoreel gedrag op het internet, zoals online haat of informatiemanipulatie. Daarom is een actieve overheid nodig, die ingrijpt in de mechanismen die dit soort gedrag op het internet faciliteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rathenau Instituut, dat een uniek overzicht biedt van onwenselijk gedrag online.

Aandacht als verdienmodel

Specifieke eigenschappen van het internet, zoals het grote bereik van online berichten, de gevoelsmatige anonimiteit van mensen achter hun scherm, de onmiddellijkheid waarmee een video wereldwijd te zien is, of het verdienmodel op basis van clicks en aandacht, kunnen schadelijk en immoreel gedrag in de hand werken.

In Online ontspoord presenteert het Rathenau Instituut een uniek overzicht van 22 fenomenen van onwenselijk online gedrag. Van cyberpesten, phishing, cyberverslaving of cryptofraude, tot wraakporno, extreme challenges, pedojagen, shaming en cancellen. 

Desinformatie - plaatje 1

Actieve overheid nodig

Om dergelijk gedrag op het internet tegen te gaan, is een overheid nodig die niet alleen reageert wanneer gedrag online al is ontspoord, maar die ook pro-actief ingrijpt in de online omgeving, zodat schade wordt voorkomen en grondrechten van burgers worden beschermd. Daarvoor heeft het Rathenau Instituut een strategische agenda opgezet. Het is bijvoorbeeld nodig om het internet met zijn aandachtseconomie anders in te richten. In samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten normen online verhelderd worden en slachtoffers beter beschermd worden.

Op verzoek van het WODC deed het Rathenau Instituut onderzoek naar de aard en omvang van online schadelijk en immoreel gedrag, en de mechanismen van het internet die dat gedrag faciliteren. De onderzoekers hielden interviews en voerden gesprekken met beleidsdeskundigen, wetenschappers en deskundigen uit de praktijk. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan.
 

Desinformatie - plaatje 3

Maatschappelijke dialoog

Er doen zich online steeds weer nieuwe fenomenen voor, waar op ingespeeld moet worden. Naast een actieve overheid is een maatschappelijke dialoog nodig over welk gedrag online wenselijk en toelaatbaar is. Het Rathenau Instituut speelt een rol in deze dialoog en jaagt deze aan, onder andere door aanwezig te zijn op de 'Embassy of Safety' tijdens de Dutch Design Week. 

Lees de samenvatting van het rapport Online ontspoord

Dit onderzoek brengt voor het eerst schadelijk en immoreel gedrag online in Nederland in beeld in al zijn facetten. Het Rathenau Instituut ontwikkelde een indeling met zes categorieën van schadelijk en immoreel gedrag online met daaronder 22 verschillende fenomenen waar alle internetgebruikers in Nederland vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen.

Taxonomie van schadelijk en immoreel gedrag online
De indeling van schadelijk en immoreel gedrag online.

De schade die het gedrag in deze indeling veroorzaakt, kan ernstig zijn voor individuen, groepen en de samenleving als geheel. Deze kan variëren van een tienermeisje dat zichzelf uithongert,omdat ze online in een extreme challenge terecht komt met leeftijdsgenoten, en vrouwelijke journalisten en wetenschappers die zichzelf niet meer durven uitspreken, tot maatschappelijke ontwrichting door de verspreiding van complottheorieën en desinformatie.

Uit het beeld dat de experts en literatuur schetsen over de aard en omvang van deze fenomenen in de indeling wordt duidelijk, dat alle Nederlanders het risico lopen om als slachtoffer, dader of omstander betrokken te raken bij dit gedrag. Iedereen kan te maken krijgen met schadelijk en immoreel gedrag online. Toch lopen bij bepaalde fenomenen sommige groepen meer risico dan anderen, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. Het is op basis van de beschikbare gegevens lastig om hierover algemene uitspraken te doen.

Het onderzoek laat zien dat voor diverse fenomenen tot op heden nauwkeurige definities en systematische metingen ontbreken. Het is niet zinvol om te proberen vast te stellen welk fenomeen het meest zorgelijk is, omdat dit afhangt van de gekozen criteria: het aantal slachtoffers, de ernst van de schade, of de mogelijke schade in de toekomst. We concluderen dat alle fenomenen op hun eigen wijze zorgelijk zijn, voor de maatschappij als geheel, voor individuen of groepen individuen.
 

Lees het rapport Online ontspoord

Lees de cases uit het rapport: