calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vertrouwen in de wetenschap: wat doet de politiek?

terugblik
01 juni 2022
Vertrouwen in de wetenschap

Foto: Dirk Hol

Image
Evert-Jan Slootweg, Marieke Koekoek, Alexandra Vennekens en Anne-Floor Scholvinck voor het scherm met de presentatie
Op maandagmiddag 23 en dinsdag 24 mei 2022 vond in en rond de Tweede Kamer het evenement Beweren en Bewijzen plaats. Aan de hand van een aantal interactieve sessies over de waarde van wetenschap voor politiek en burger, gingen Kamerleden in gesprek met sprekers uit de wereld van wetenschap en advies. Het Rathenau Instituut verzorgde op 24 mei het lunchdebat, tezamen met de Kamerleden Evert-Jan Slootweg (CDA) en Marieke Koekkoek (Volt).
Evert-Jan Slootweg, Marieke Koekoek, Alexandra Vennekens en Anne-Floor Scholvinck voor het scherm met de presentatie

De sessie ging specifiek in op het publieke vertrouwen in wetenschap en politiek. Want het vertrouwen van burgers in de wetenschap is al jaren hoog. Maar dat vertrouwen is wel aan voorwaarden verbonden: niet ieder onderzoek of iedere onderzoeker wordt zomaar vertrouwd. Het vertrouwen daalt als onderzoek in opdracht van de overheid gebeurt. Er is dan vooral twijfel over de integriteit. 

Het Rathenau Instituut gaf Kamerleden en medewerkers als belangrijkste overweging mee: vraag het kabinet bij elke relevante maatregel duidelijk te maken wat de wetenschappelijke onderbouwing, en wat de politieke keuze achter die maatregel of wet is. Zo blijft de wetenschap onafhankelijk en worden politieke keuzes transparant gemaakt.

De bijdrage van het Rathenau Instituut en de Kamerleden over vertrouwen in de wetenschap is hier terug te zien:

Video van het lunchdebat via debatgemist.tweedekamer.nl

Terugkijken kan ook via de website van de Tweede Kamer.

Foto (v.l.n.r.): Alexandra Vennekens, Evert-Jan Slootweg, Marieke Koekkoek en Anne-Floor Scholvinck in de Tweede Kamer/ Dirk Hol

Gerelateerde publicaties: