calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vier nieuwe bestuursleden voor het Rathenau Instituut

nieuws
Over Rathenau
02 juli 2024

Foto: Rathenau Instituut

Image
Mensen wandelen op straat in Den Haag
Met ingang van 1 september 2024 treden vier nieuwe leden toe tot het bestuur van het Rathenau Instituut.

Het bestuur van het Rathenau Instituut heeft na een uitgebreid wervingsproces vier nieuwe bestuursleden voorgedragen aan de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Robbert Dijkgraaf heeft per 1 september de vier nieuwe leden van het bestuur van het Rathenau Instituut benoemd. Dat zijn:

  • Nynke van Dijk, Decaan Faculteit Gezondheid en Faculteit Bewegen, Sport en Voeding aan de HvA, Bijzonder Hoogleraar aan het Amsterdam UMC;
  • Joep Munten, Managing Director Hartelt Fund Management;
  • Dyno Radjesh Manna, Directeur Directie Onderzoek & Onderwijs aan het ErasmusMC;
  • Kees Verhoeven, eigenaar van Bureau Digitale Zaken.

Nynke van Dijk, Joep Munten, Dyno Radjesh Manna en Kees Verhoeven brengen ervaring en expertise mee die goed past bij de aandachtspunten die geformuleerd waren in het profiel voor de werving van de nieuwe bestuursleden:

  • Bedrijfsleven, met een focus op technologie en innovatie;
  • Beleid en politiek, met een focus op wetenschap, technologie en/of innovatie;
  • Gezondheidszorg, biotechnologie of het (bio)medische domein;
  • Maatschappelijke organisaties, met een focus op thema’s als gelijke kansen en met ervaring in beleid en politiek.

Een aantal van hen brengt ook expertise mee op het gebied van wetenschapsbeleid en ervaring op hoog bestuurlijk niveau. De vier nieuwe bestuursleden treden  per 1 september aan en gaan de huidige bestuursleden Noelle Aarts, Laurence Guérin, Maria Henneman (voorzitter) en Behnam Taebi versterken.

De minister van OCW heeft de nieuwe bestuursleden benoemd na consultatie van de KNAW en de WRR. Maria Henneman, voorzitter van het bestuur: “Met deze vier krijgt het Rathenau Instituut opnieuw een sterk bestuur. Wij waren verrast over de grote belangstelling voor de vier zetels; allemaal personen met een uitstekende staat van dienst, dus er viel echt iets te kiezen. Wij zijn blij dat de minister onze voordracht heeft goedgekeurd. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de vertrekkende vier leden: Felix Cohen, Janneke Hoekstra, Rajash Rawal en Erwin Muller. Zij hebben ons instituut jarenlang verrijkt met hun waardevolle adviezen en perspectieven.”

Vertrekkende bestuursleden

Dit jaar verstrijkt de bestuurstermijn van de bestuursleden Felix Cohen, Janneke Hoekstra en Rajash Rawal. Ook vertrekt de huidige vicevoorzitter Erwin Muller vanwege het aanvaarden van een functie bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, wat bestuurslidmaatschap van het Rathenau Instituut uitsluit.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de vertrekkende bestuursleden. Zij hebben ons instituut jarenlang verrijkt met hun waardevolle adviezen en perspectieven.
Maria Henneman, voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut