calendar tag arrow download print
Image
Rapport
01 januari 2009

Investeren in onderzoeksfaciliteiten

Prioritering, financiering, consequenties
Geldstromen
Sinds het verschijnen van de Europese ESFRI roadmap voor investeringen in onderzoeksinfrastructuren, is het maken van roadmaps populair geworden. Veel landen in de EU hebben ook een nationale roadmap voor onderzoeks-infrastructuren gemaakt of in voorbereiding. Zo ook in Nederland.

Downloads

Downloads

Sluiten

Samenvatting

In Nederland heeft de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (de commissie Van Velzen) haar roadmap afgerond. Ten behoeve daarvan is door het Rathenau Instituut een inventarisatie gemaakt van de bestaande grootschalige onderzoeksfaciliteiten (Groot in 2008). In het verlengde van die studie geven we in dit rapport een overzicht van de manier waarop dit ‘roadmappen’ werkt in verschillende andere landen binnen de Europese Unie en daarbuiten. Dit levert inzicht in de uiteenlopende manieren waarop de agendasetting rond grootschalige onderzoeksfaciliteiten plaatsvindt.

 

Bij voorkeur citeren als:
Horlings, E., Investeren in onderzoeksfaciliteiten - Prioritering, financiering. Den Haag, Rathenau Instituut SciSA rapport 0910

Meer laden