calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Beurs voor onderzoek steeds lastiger te krijgen

nieuws
03 april 2017
Aanvraagdruk Geldstromen
Image
Aanvraagdruk 1300x500.jpg
Het is voor onderzoekers steeds lastiger om een beurs te krijgen via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het totale honoreringspercentage van alle NWO-financieringsinstrumenten samen, daalde van 26% in 2007 naar 20% in 2015.

Het is voor onderzoekers steeds lastiger om een beurs te krijgen via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het totale honoreringspercentage van alle NWO-financieringsinstrumenten samen, daalde van 26% in 2007 naar 20% in 2015. Ondanks financiële intensiveringen zijn ook de kansen in de talentprogramma's gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.

Het totaal aantal aanvragen op jaarbasis steeg van 3.697 in 2007 naar 4.157 in 2015. Het totaal aantal honoreringen daalde van 966 in 2007 naar 831 in 2015. Een voorbeeld zijn de Veni-beurzen uit de Vernieuwingsimpuls, een gewild financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers. In januari 2017 dienden 1.126 jonge onderzoekers bij NWO een aanvraag in. Er zijn 160 plekken te vergeven. Slechts 14% van de aanvragers zal deze financiering krijgen.

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut: “Competitie om onderzoeksbeurzen wordt door velen als positief en nuttig gezien, maar het kan ook averechts werken. Onderzoekers raken ontmoedigd omdat ze geen financiering krijgen.” Volgens het Rathenau Instituut hangt het dalende honoreringspercentage samen met de groeiende groep tijdelijk aangestelde jonge onderzoekers. Zij zijn het meest afhankelijk van NWO-financieringsinstrumenten. Tussen 2007 en 2015 steeg het aantal tijdelijke onderzoekers bij universiteiten van 14.000 naar 30.000. Het aantal vaste banen was in die periode redelijk constant rond 12.000.

Op 4 april 2017 organiseert NWO een nationale werkconferentie over aanvraagdruk en beoordelingsprocedures in de Rode Hoed in Amsterdam.

Factsheet: Aanvraagdruk bij NWO

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek en organiseert het debatten over wetenschap en nieuwe technologieën.